Om oss

VÄLKOMMEN TILL ER NYA LEVERANTÖR AV STÄDTJÄNSTER.

Polarstäds verksamhet startade 2003 och är idag ett väletablerat företag. Vi har valt att växa organiskt och inte genom förvärv. På så sätt kan vi lättare bibehålla företagets kultur och värderingar. Dessa bygger främst på bra villkor för samtliga medarbetare och flexibla lösningar för våra kunder.

Vår hängivenhet och vårt engagemang har lett till en stadig och lönsam tillväxt sedan start. Kombinationen av god yrkeskännedom och entusiasm är drivkraften bakom byggandet av Polarstäd vilket hela tiden för oss närmare vårt mål: att räknas bland de främsta lokalvårdsföretagen där kvalitetsservice och god kundkontakt är nyckelord i verksamheten.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå