Miljö

Vår miljöpolicy bygger på kontinuerliga förbättringar och utbildning av personalen. Ambitionen är att minska vår miljöpåverkan så mycket som möjligt.

Vårt grundkrav är att tillämpliga lagar och föreskrifter skall efterlevas och genom vårt miljöarbete försöker vi bidra till en hållbar utveckling. Vi ser miljöförbättrande åtgärder som en långsiktig investering och arbetar hela tiden med att denna inställning skall genomsyra hela organisationen samt våra kunder. Följande punkter beskriver i korthet hur vi arbetar:

  • Minskad kemförbrukning med hjälp av doseringshjälpmedel samt användandet av koncentrat.
  • Planering och samordning av biltransporter. Vi tar hänsyn till miljöklasskravet vid nyanskaffande av transportmedel.
  • Arbetsledarna samordnar sina kundbesök.
  • Använder miljömärkta produkter, återanvänder, minimerar användning av engångsartiklar.
  • Vi källsorterar om det finns möjlighet ute hos kund.
  • Alla medarbetare skall känna till vår miljöpolicy och arbeta utifrån denna.
  • Använder ergonomiskt utformade arbetsredskap.
  • Miljökontroller görs 1 gång per månad av arbetsledare och lokalvårdare.

Utbildning

Polarstäds anställda ska ha tillräcklig kunskap för att utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som är förenligt med Polarstäds arbete med miljö och hållbar utveckling. Alla medarbetare ska ha grundläggande kunskap om, och förståelse för, Polarstäds miljöarbete och betydande miljöpåverkan, samt specifik kompetens när detta krävs.

Sammanfattningsvis

Polarstäd eftersträvar i sin verksamhet att aktivt välja produkter och tjänster som sett under hela sin livslängd är skonsamma mot miljön och främjar en god arbetsmiljö. Från och med januari 2017 har vi börjat arbeta enligt ISO 14001.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå