Kvalitet

Vår nisch om man kan kalla det så, är att vi inte har någon nisch. Vi har medvetet valt att ta in ett så brett spektra av kunder som möjligt. Den rikliga variation av miljöer där vi är verksamma och den omfattande mängden olika krav som ställs på oss tvingar oss att utvecklas, vara flexibla och ständigt sträva att förbättras på alla områden. Inte minst inom kvalitetssäkring.

Städning är ett ansvarsfullt och betydelsefullt arbete. När rätt utfört ökar det trivseln hos kunderna. Genom att städa rätt bevaras ytskikten i fastigheter och lokaler på ett långsiktigt och miljöriktigt sätt. Samtidigt håller städningen den jämna kvalitet som både vi och kunden eftersträvar.

Vi arbetar enligt ISO 9001. Detta har dock visat sig vara otillräckligt i vissa fall. Vi har därför byggt vidare på denna grund genom att utveckla våra egna processer samt rutiner kring styrningen av arbetet. Vår ständiga fokus på förbättring samantaget med varierande uppdrag har resulterat i en väldigt hög kompetensnivå hos företagets anställda. Allt detta bidrar till en hög kundnöjdhet och att dom flesta kunder väljer att vara kvar hos oss väldigt länge.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå